1896Z Akt zgonu Stanisława Piaścik

Odwołania

  1. Piaścik Stanisława
  2. Zgon
    1. Piaścik Stanisława