1892Z Szymanowska Julianna Kownaty

Odwołania

  1. Szymanowska Julianna