1923M Mikulski Bolesław i Bolesława Borkowska

Odwołania

  1. Mikulski Bolesław
  2. Związek małżeński z Bolesławą Borkowską
    1. Mikulski Bolesław