1923M Mikulski Bolesław i Bolesława Borkowska

Odwołania

  1. Związek małżeński z Bolesławą Borkowską [E0969]