1904Z Czaplicka Marianna Kacprowo

Odwołania

  1. Modzelewska Marianna
  2. Zgon
    1. Modzelewska Marianna