1824M Kulikowski Leon i Maryjanna Piaszczyńska

Odwołania

  1. Kulikowski Leon [I1374]