Akt chrztu 1864U Modzelewska Józefata Modzele

Odwołania

  1. Narodziny [E1926]