Walewski Andrzej Bronisława Dudek z Mirkiem Wilk, Ela Walewska - Rakszawa

Odwołania

  1. Dudek Łucja Stefania