1899Z Piaszczyńska Teofilia Jurzec Pański

Odwołania

  1. Saraczewska Teofila