1904Z Rydzewski Jan Wólka Piotrowska

Odwołania

  1. Rydzewski Jan
  2. Zgon
    1. Rydzewski Jan