1854Z Piaściński Walenty

Odwołania

  1. Piaszczyński Walenty
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Walenty