1854Z Piaściński Walenty

Odwołania

  1. Piaszczyński Walenty [I2072]
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Walenty [I2072]