1862Z Marcell Sokół syn Macieja

Odwołania

  1. Zgon [E1966]