Wilk Henryk i Stanisława zd. Marczuk

Odwołania

  1. Wilk Henryk