1929Z Mikulski Jan Edmund Kosówka

Odwołania

  1. Mikulski Edmund Jan
  2. Zgon
    1. Mikulski Edmund Jan