1929Z Mikulski Jan Edmund Kosówka

Odwołania

  1. Zgon [E0964]