Akt zgonu 1861Z Sokół Wojciech Kapice

Odwołania

  1. Zgon [E1943]