Akt zgonu 1861Z Sokół Wojciech Kapice

Odwołania

  1. Sokół Wojciech
  2. Zgon
    1. Sokół Wojciech