1898U Modzelewska Zofia Wólka Mała

Odwołania

  1. Modzelewska Zofia
  2. Narodziny
    1. Modzelewska Zofia