Akt zgonu - Wilk Henryk

Odwołania

  1. Wilk Henryk
  2. Zgon
    1. Wilk Henryk