1893U Mikulski Władysław syn Juliana z Kosówki

Odwołania

  1. Mikulski Władysław
  2. Narodziny
    1. Mikulski Władysław