1893U Mikulski Władysław syn Juliana z Kosówki

Odwołania

  1. Narodziny [E1728]