Kosówka - od lewej: Edward i Irena, niżej: Halina, Anna, Dominik, Teresa

Odwołania

  1. Mikulska, Janina Halina [I0002]