Akt zgonu 1966r Piaszczyński Marian syn Stanisława Dziarniki

Odwołania

  1. Zgon [E0022]