Akt zgonu 1966r Piaszczyński Marian syn Stanisława Dziarniki

Odwołania

  1. Piaszczyński Marian
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Marian