1895M Kożliczak Stanisław i Teofila Piaścik

Odwołania

  1. Koźliczak, Stanisław [I2294]
  2. Małżeństwo [E2456]
  3. Piaścik, Teofila [I2291]