1824U Janowski Walenty

Odwołania

  1. Janowski Walenty [I1509]
  2. Narodziny
    1. Janowski Walenty [I1509]