Akt Zgonu 1885 Wyłuda Katarzyna Kapice

Odwołania

  1. Wyłuda Katarzyna
  2. Zgon
    1. Wyłuda Katarzyna