Akt Chrztu 1801U Ksepko Marianna córka Marcina Kapice

Odwołania

  1. Ksepko Marianna
  2. Narodziny
    1. Ksepko Marianna