1848U Piaściński Mateusz syn Stanisława z Nowego Rembielina

Odwołania

  1. Narodziny [E1829]