1848U Piaściński Mateusz syn Stanisława z Nowego Rembielina

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaszczyński Mateusz
  2. Piaszczyński Mateusz