Akt zgonu 1892Z Zaręba Magdalena

Odwołania

  1. Zaręba Magdalena
  2. Zgon
    1. Zaręba Magdalena