Akt zgonu 1892Z Zaręba Magdalena

Odwołania

  1. Zgon [E1912]