Ela Walewska, Emilia Walewska zd. Dudek, Mieczysław Dudek, Zuzanna z Bogdanem, Andrzej Walewski, Stanisław Dudek

Odwołania

  1. Dudek Mieczysław