1911Z Piaszczyński Bronisław Apolinary

Odwołania

  1. Zgon [E1138]