1911Z Piaszczyński Bronisław Apolinary

Odwołania

  1. Piaszczyński Bronisław Apolinary
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Bronisław Apolinary