1890Z Sokoł Adam Kapice

Odwołania

  1. Sokół, Adam [I1115]