297 zm Piotr PIASZCZYK brat ANTONIEGO dom53 m

Odwołania

  1. Piaszczyk Piotr
  2. Zgon
    1. Piaszczyk Piotr