Akt zgonu 1917Z Piaszczyński Stanisław syn Jana z Łomżycy

Odwołania

  1. Zgon [E0036]