Akt zgonu 1917Z Piaszczyński Stanisław syn Jana z Łomżycy

Odwołania

  1. Piaszczyński Stanisław Konstanty
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Stanisław Konstanty