Narodziny

Gramps ID E1989
Data 1901-06-02
Miejsce Wólka Piotrowska

Opis

Akt nr 43 Wólka Piotrowska
Działo się we wsi Rydzewo dnia 3 / 16/ czerwca 1901 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się Józef Rydzewski 43 lat mający cząstkowy właściciel mieszkający we wsi Wólka Piotrowska w obecności Jana kalickiego 67 lat i Jana Gryca 47 lat mającego, obu gospodarzy w Rydzewie zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono wczoraj w Wólce Piotrowskiej 20 maja /2 czerwca/ bieżącego roku o godzinie 6 po południu z prawowitej małżonki jego Bronisławy z domu Grabowskiej 42 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Józef. A rodzicami chrzestnymi jego byli Bronisław Koniecko i Ewa Zyskowska. Akt ten okazującym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, przez Nas tylko został podpisany.

Media

Odwołania

  1. Rydzewski, Józef [I1784]