Narodziny

Gramps ID E1906
Data 1905-05-28
Miejsce Kolno

Opis

Akt nr 153 Miasto Kolno
Działo się w mieście Kolno dnia 19 maja / 1 czerwca/ 1905 roku o godzinie 2 po południu. Stawił się Adam Garbulewski mieszczanin gospodarz lat 48 mający, w obecności Konstantego Kubraka 40 lat i Stanisława Danowskiego lat 46 obu służących kościelnych w Kolnie zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono w Kolnie 15 /28/ maja bieżącego roku o godzinie 6 wieczorem z prawowitej małżonki jego Ewy z Blusiewiczów 43 lat mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed księdzem Feliksem Tyszka nadane zostało imię Jan. A rodzicami chrzestnymi jego byli Władysław Malinowski i Barbara Malinowska. Akt ten okazującemu i świadkom przeczytany przez Nas, okazujących i drugiego świadka podpisany został.

Dopiski na marginesie:
1) Jan Garbulewski kawaler zawarł związek małżeński z Władysławą Kapelauską w kościele ... dnia 26 listopada 1927r.
2) Garbulewski Jan wdowiec zawarł związek małżeński z Pietruszką Bronisławą dnia 19 lutego 1978r. w Konie.
3) Garbulewski Jan zmarł dn. 11.08.1992 w Kolnie.

Media

Odwołania

  1. Garbulewski, Jan [I1701]