Narodziny

Gramps ID E0689
Data 1868-09-15
Miejsce Kapice

Opis

Akt 174 Kapice
Działo się w Białaszewie 6 /18/ września 1868 roku o godzinie 1 po południu. Stawił się osobiście gospodarz Jan Sokół 36 lat mający właściciel ziemski czynszowy mieszkający we wsi Kapice, w obecności gospodarza Piotra Orłowskiego lat 40 i Franciszka Wojcickiego 53 lat właścicieli ziemskich czynszowych we wsi Kapice zamieszkałych, i okazali nam dziecię płci męskiej oświadczająć, że urodziło się ono we wsi Kapice 3 /15/ września bieżącego roku o godzinie 5 po południu ze ślubnej małżonki jego Agnieszki zd. Zyskowskiej lat 40 mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym przed ...wikarym dano imię Marcel, a rodzicami jego chrzestnymi byli Adam i Rozalia Sokół.

Media

Odwołania

  1. Sokołowski vel Sokół, Marcel [I1675]